மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் மரணத்தின் வேதனையை உணரவைத்து விட்ட இணையத்தளம்


http://eelamwar.weebly.com/29863009298030072991-2986300629803016.html

என்னுடைய தனிப்பட்ட கவலை என்னவென்றால் – போராட்டம், தமிழீழம் , புலிகள் அவர்களுடைய வெற்றி எல்லவற்றுக்கும் மேலாக – பிரபாகரன் என்பவர் எம்ஒவ்வெருவர் மனதிலும் அண்ணனாக, மாமாவக, தந்தையா எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக கடவுளாக மதிக்கப்பட்டவர் – அவர் மறைவை இலங்கை அரசு செய்தியாக அறிவித்ததும (சிந்தனைகளுக்குள் மூள்கும் முன்) ஒவ்வெரு தமிழர் வீட்டிலும் கதரலை ஏற்படுததியது….  எத்தனை உறவுகளை இளந்திருந்த போதும் இது நெஞ்சில் பேர்இடியை ஏற்படுத்தியது – நாம் ஒவ்வெருவரும் எம் எதிர்காளத்தையே இழந்து விட்டதாகவே உணர்ந்தோம் –  ஆனால் அவர் மறணம் என்பதை வரலாற்றில் பதியவிடாமல் பண்ணிவிட்டோம் என்பதுதான் என்னைப் போன்ற பலரது தீராத இனியும் தீர்த்துவிட முடியாத கவலை… உலகத்தமிழரெல்லம் திரண்டு எதிரி எல்லாம் வியக்கும் வகையில் அவரது மரண ஊர்வலத்தை நடத்தி இருக்க வேண்டும் அல்லவா நாம்… அங்கு தொடர்ந்திருக்கும் அவர் போராட்டம் புது வடிவத்தோடு. அதன் பின்பும் அவர்திரும்பி எம் முன் தோன்றினால் – அப்போது கொண்டாடலாம எம் முன் மீண்டும் வந்த எம் கடவுள் என்று……..
ஆனால் அதை நாம் சொல்ப்போனால் நீ துரோகி என்று இலகுவாக பட்டம் சூட்டியிருப்பார்கள்
யார் இதைக் கேக்கப்போகிறார்கள் எம்மையெல்லாம் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே போகிறார்கள் துரோகக் கும்பல்கள்

உண்மையை உணரமுடிந்த எம்மைப் போன்றவர்கள் எல்லம் போன மாவீரர் தினத்தைப் போலவே இவ்வருடமும் எம் தலைவரையும் மனதில் கொண்டு தீபம் ஏற்றுவோம்…
எம் மினம் இழைத்துவிட்ட வரலாற்றுத்தவறின் பங்காளிகளில் ஒருவராக கண்ணீர்விட்டு அழுவோம்  – இதைத்தவிர என்னமுடியும் எமக்கு????

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s