மடிதவழ்ந்தய் நீ என் மலர்முகமே…!


மடிதவழ்ந்தய் நீ என் மலர்முகமே...!

நிலவுவந்தது – கட்டியணைக்க காலமும் வந்தது…
நிலவிருந்தது நீண்டனாளாய் என்னருகே – ஆனல்
ஒரு மலருமில்லை அரும்புமில்லை
மலடியென்று என்னை மழுங்கடித்த சொந்தங்கள் மலைத்துநிக்க
மடிதவழ்ந்தhய் நீ என் மலர்முகமே…! எம்
நினைவெல்லாம் உன்னருகே நீண்டிருக்க உன்
நினைவெங்கே போனதுவோ?
கனியே என் கண்ணளகே… நாம் கதலித்த கணக்கெழுத
வந்த என் சித்திரமே.
வரியிருக்கோ வார்த்தையால் வரித்து நான் எழுதிவிட
வளியில்லை, வட்டிக்கெடுத்து விட்டேன் என் ஆசான் பாரதியின் வரிகள் தனை.

” மார்பில் அணிவதற்கே உன்னைப்போல் வைர மணிகள் உண்டே
சீர்பெற்று வாழ்வதற்கே உன்னைப்போல் செல்வம் பெரிதும் உண்டோ?…..

உச்சிதனை முகர்ந்தால் கருவம் ஓங்கி வளருதடி
மெச்சி உனை ஊரார் புகழ்ந்தால் மேனி சிலிர்க்குதடி.
கன்னத்தில் முத்தமிட்டால் உள்ளம்தான் கள்வெறி கொள்ளுதடி
உன்னைத் தழுவிடினோ கண்ணம்மா உன்மத்தமாகுதடி…..!”

அந்த பாரதி இவ்வண்ணம்
உன் வருகையின் குறிப்பறிந்து இட்டுவைத்த கவியிதுவோ?
கண்ணளகே என் கனியமுதே…!
கண்ணிவென்ன கலக்கம் தோற்றி
எண்ணி என்ன விடைகண்டு
ஏற்றிவிட நினைத்தாயோ
விட்டுவிடு உன்துயரை பெற்றவள் நானிருக்க
விட்ட குறை என்ன கண்டாய்?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s