ஈஸ்ரருக்காண்டி நாளை விடுதலை


“ஆடிப்பிறப்புக்கு நாளை விடுதலை ஆனந்தம் ஆனந்தம் தோழர்களே
கூடிப்பனங்கட்டி கூழும் குடிக்கலாம் கொழுக்கட்டை தின்னலாம் தோழர்களே!”

சின்னவயசிலை ஆடிப்பிறப்புக்கு முதல் ஆடிப்பாடியது இப்ப வயசை மறந்து ஈஸ்ரர் விடுமுறைக்கு ஏதாவது பாடோனும் போல இருக்கு – நான்கு நாள் விடுமுறை ஆனா நாப்பது நாள் மாதிரி – எவ்வளவு இன்பம்……!

ஈஸ்ரருக்காண்டி நாளை விடுதலை
நாலுநாள் வீட்டிலை குளுக்குத்தலாம்  
நீட்டி நிமிர்ந்து நீண்ட நேரம் படுக்கலாம்
நிம்மதியாய் கொஞ்சம் முச்சிடலாம்

பலகாரம் பணியாரம் பலதும் செய்யலாம்
பசிக்கெண்டில்லாமல் ருசிச்சு சாப்பிடலாம்
விட்ட தொட்ட உறவுகள் கூடலாம்
வீண்பேச்செல்லாம் கூடிக்கதைக்கலம்

கோயிலுக்கு கூட பூசைக்குப்போகலாம்
கொஞ்சம் அங்கேயே நிம்மதி தேடலாம்
இன்னுமென்னனவோ சொல்ல இருக்குது
நேரம் இல்லை இது விடுமுறை நாளில்லை

ஈஸ்ரருக்காண்டி நாளை விடுதலை 
நாலுநாள் வீட்டிலை குளுக்குத்தலாம்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s